به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، متن کامل این ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای سیدحسین پایدار اردکانی

سلام علیکم

باتوجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی،  به موجب این ابلاغ به عنوان "دستیار استاندار در حوزه اطلاع رسانی" منصوب می شوید.

انتظار می رود با  برنامه ریزی و تلاش موثر و براساس سیاستها و خط مشی دولت تدبیر و امید،

همه تلاش و تجربه خویش را در جهت تقویت ارتباط با رسانه ها، ارتقای جایگاه اطلاع رسانی در استان و اتخاذ سیاستها و برنامه های مناسب در حوزه اطلاع رسانی استانداری با همکاری اداره کل روابط عمومی، به کار گیرید.

توفیق شما را از درگاه حضرت حق مسألت می نمایم.