به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، تیم چهار نفره بانوان دو و میدانی کار خراسان جنوبی از طرف هیات همگانی استان به مسابقات کشوری این رشته اعزام شد.
زهرا حسین زاده، زهرا بابک و رودابه نجفی نیا به عنوان ورزشکار و فاطمه عبداللهی به عنوان سرپرست به این مسابقات که در تاریخ 26 بهمن به میزبانی خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد اعزام شده اند.