به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی محمدرضا حسنی مقدم در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان به نقش و جایگاه والای روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی اشاره و تاکید کرد: بهترین نیروها باید در روابط عمومی سازمان به کار گرفته شوند.
وی افزود: مشاهده وضع موجود بیانگر این مهم است که به نقش و جایگاه روابط عمومی ها در ادارات و دستگاه ها کم توجهی شده و بخشی از این مساله به فعالان و متولیان این بخش مرتبط می شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی، به لزوم تثبیت و تقویت جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: علاوه بر مسئولان روابط عمومی ها، مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید بیش از پیش به نقش و تاثیرگذاری روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی واقف بوده و برای آنان جایگاه قائل شوند.
وی تقویت ارتباط با رسانه ها از سوی روابط عمومی ها را یک امر لازم و مهم برشمرد و اظهار داشت: روابط عمومی ها می بایست با تقویت ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران در راستای انعکاس اخبار و اقدامات دستگاه متبوع تلاش کنند تا بتوان از این طریق ضمن انتشار خدمات دولت نسبت به تزریق روحیه امید و نشاط در جامعه نیز تلاش کرد.
حسنی مقدم با بیان اینکه روابط عمومی ها روند خدمت رسانی را تسهیل کنند گفت: مدیران روابط عمومی می توانند با پیش بینی مباحث و موضوعات و نیز رصد اخبار و اطلاعات از بروز بحران در دستگاه ها جلوگیری کنند.

اقدامات دولت در حوزه های مختلف زمینه های نارضایتی در جامعه را کاسته و به تقویت وحدت جامعه کمک می  کنند.

سرپرست روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر نقش و اهمیت روابط عمومی ها در حوزه اطلاع رسانی گفت: روابط عمومی ها می توانند با انعکاس به موقع اخبار و اقدامات دولت در حوزه های مختلف زمینه های نارضایتی در جامعه را کاسته و به تقویت وحدت در جامعه کمک کنند.
فاطمه آرامجو ضمن تاکید بر جایگاه روابط عمومی ها در دستگاه های اجرایی افزود: تلاش خواهیم کرد از طریق ساختارمند کردن فعالیت های روابط عمومی ها علاوه بر نظم دهی به فعالیت ها، زمینه های توسعه کمی و کیفی فعالیت های روابط عمومی در حوزه های مختلف فراهم شود.
این گزارش حاکیست در این نشست چند تن از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های مختلف خود در حوزه های کاری مربوطه پرداختند.