به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛کن‌ست  یک ماهواره‌ یا کاوشگر فضایی کوچک است که در ابعاد حدود یک قوطی، با جرم محدود و شرایطی مشابه یک طرح فضایی طراحی و ساخته می شود. 
دانشجویان به صورت فردی و گروهی طرح کن ست خود را در 2 بخش کاوشگرهای سنجشی و اکتشافی ارائه دادند.
در اولین دوره مسابقات بین المللی کن ست در ایوانکی 74 تیم از دانشگاه های داخل و خارج کشور شرکت کردند که در داوری ها 17 تیم به مرحله ارزیابی نهایی راه پیدا کردند .
 عمری مسئول اجرایی مسابقات گفت: در کلاس سنجش کن ست ماهواره های کوچک باید پس از رها سازی از راکت یا بالن خود به یک محدوده معین برسد و اطلاعات درستی را گزارش دهند.