به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، این مراسم با حضور یحیی پور شهردار قاین، محسن فلکی نائب رئیس شورای شهر، شاهزهی رئیس اداره راه و شهرسازی، مهری رئیس اداره دارایی و مالیات، پرویز تقی زاده رییس هیاَت ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان،مدیران زورخانه های سطح شهر و جمعی از ورزشکاران اسفشاد، مربیان، مرشدان و باستانی کاران برگزار شد.

 برنامه با ورزش زیبای زورخانه ای شروع و در ادامه نیز مبالغ اهدایی از حضار در جلسه جمع آوری گردید. لازم به ذکر است که مبلغ "شش میلیون تومان" از طرف حاضرین جمع آوری و تحویل مسئول جشن گلریزان جهت صرف در امور خیریه گردید.