به گزارش برنا خراسان جنوبی،  سید امیر ایوب نژاد رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان، حامد حسن پور دوچرخه سوار ارزنده شهرستان بر سکوی اول مسابقات رنکینگ خراسان رضوی ایستاد.

این مسابقات در سال 97 در طی چهار مرحله در رشته کوهستان برگزار شدد.

19 اسفندماه مراسم اختتامیه با حضور قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشور،سلگی مدیر تیم های ملی در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش خراسان رضوی برگزار شدو از وی با حکم وجوایزی تجلیل شد.