به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، طی مراسمی به همت هیئت ورزش کارگری، اداره کل کار و بانک توسعه تعاون خراسان جنوبی از برترین های ورزش کارگری خراسان جنوبی تجلیل شد.

در این مراسم که رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ملایی مدیرعامل بانک توسعه تعاون و علیزاده بیرجندی رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان جنوبی حضور داشتند از 30 ورزشکار در هیئت کارگری استان خراسان جنوبی تجلیل شد.