به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛علیرضا حاجی قاسمی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: آموزش های تئوری در همه مدارس دوره اول متوسطه استان سمنان ارائه شده و مانور آمادگی در برابر حوادث چهار شنبه آخر سال نیز در مدرسه قدس به صورت متمرکز برگزار شده است.