به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛مدیر تاسیسات آبی استان سمنان گفت: سد مخزنی مجن که مهر پارسال افتتاح و با 650 هزار متر مکعب آبگیری شد ، با بارندگی های بیست روز اخیر یک میلیون و 650 هزار متر مکعب آب را در خود ذخیره کرده است .
آیدین دمنیان افزود : پیش بینی شده تا پایان سال آبی ، حجم چهار میلیون متر مکعبی سد مجن آبگیری شود.
به گفته وی ، آب خروجی سد برای استفاده کشاورزان از 250 لیتر در ثانیه به 500 لیتر در ثانیه افزایش یافته است.
دو هزار کشاورز از آب این سد بهره برداری می کنند .
سد مخزنی مجزن با ظرفیت چهار میلیون و 700 هزار متر مکعب و با 287 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و ملی استانی شده ساخته شده است. 
طول تاج این سد 260 متر ، عرض آن هشت متر ، عرض کف 160متر و ارتفاع از بستر آن 38 متر است .
سد  مخزنی مجن در 42 کیلومتری شاهرود و  هفت و نیم کیلومتری شهر مجن قرار دارد.
رودخانه مجن از دامنه های جنوبی کوه سرتنگه در شمال شاهرود سرچشمه گرفته است و از بهم پیوستن 2 سرشاخه داستان و تنگه اسمال تشکیل می شود.
حوضه آبریز این رودخانه بیش از 52 کیلومتر مربع است.
با بارش های بهاری 13 میلیون متر مکعب آب در سدها ، بندهای خاکی و حوضچه های مصنوعی استان سمنان ذخیره شد.