به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، «محمدرضا حداد» در جمع مسئولان قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد افزود: در همین مدت نیز 69 هزار و 590 فقره پرونده نیز مختومه شده و مانده پرونده‌ها در پایان سال گذشته پنج هزار و 654 فقره بوده است.

وی با اشاره به آمار وارده به شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف استان، اظهار کرد: در سال 97 تعداد 29 هزار و 807 فقره پرونده به واحد اجرای احکام شورا وارد و تعداد 30 هزار و 840 فقره مختومه شده است و در حال حاضر موجودی واحدهای اجرای احکام تعداد 8 هزار و 414 فقره است.

این مقام قضایی، کیفیت آراء صادره در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان را خوب ارزیابی و بیان کرد: از مجموع بالغ بر 69 هزار پرونده رسیدگی شده تنها تعداد دو هزار و 758  فقره پرونده مورد اعتراض قرار گرفته که از این تعداد تنها 242 فقره از آراء نقض شده و دو هزار و 19 فقره تأیید شده است.

حداد از میزان صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: از مجموع پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف تنها 47  هزار و 373 فقره از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش داشته که با تلاش مجموعه کارکنان شورا تعداد 13 هزار و 152 فقره از پرونده‌ها به صلح و سازش منتهی شده است.

وی با اشاره به اخذ رضایت در هفت فقره پرونده قصاص نفس در طول یک سال، اظهار کرد: جلوگیری از اجرای حکم قصاص نفس در هفت فقره پرونده و تلاش در جهت صلح و سازش در این پرونده‌ها را می‌توان از شاخص‌ترین پرونده‌های منتهی به سازش شده شوراهای حل اختلاف در استان در سال 97 ذکر کرد.

رییس شوراهای حل اختلاف استان، یزد را از استان‌های پیشرو در مکانیزه کردن شوراها اعلام و ابراز کرد:  استان یزد با حمایت معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری، تمام شعب شوراهای حل اختلاف به سیستم‌های رایانه ای تجهیز و بستر‌های استفاده از تکنولوژی‌های روز را فراهم آورده است و اکنون استان یزد از معدود استان‌هایی است که تمام دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پذیرش می‌شود.

معاون رییس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف، به راه‌اندازی و تقویت شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های یزد اشاره کرد و گفت: در گذشته تنها یک شعبه در مجموعه زندان‌های استان فعالیت می‌کرد که اکنون یک شعبه به زندان مرکزی یزد اضافه و یک شعبه نیز در زندان اردکان افتتاح شده است که ماحصل تلاش یک ساله این سه شعبه، رسیدگی و مختومه کردن تعداد یک هزار و 224 فقره پرونده و فراهم نمودن موجبات آزادی 427 نفر زندانی بوده است.

حداد در پایان نیز تعداد کل پرونده‌های حقوقی وارده به محاکم و شورای حل اختلاف شهرستان های استان یزد در طول سال 97 را 113 هزار و 362 فقره ذکر و اعلام کرد: از این تعداد پرونده، تعداد 46 هزار و 620 فقره به شعب محاکم و تعداد 66 هزار و742  فقره به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که حکایت از ورود قریب 59 درصد از پرونده‌های حقوقی به شعب شوراهای حل اختلاف و قریب 41 درصد به شعب حقوقی محاکم دادگستری دارد که این امر نشانگر است که شوراهای حل اختلاف در استان یزد توانسته است بار بزرگی را از دوش محاکم بردارد.