به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛دومین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال پنج نفره بانوان از بیست و هفتم تا سی ام فروردین98 در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.
ورزشکاران از 12استان در مجموع 21نفر به اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال بانوان دعوت شدند که زهرا قیس، از بانوان بسکتبالیست استان سمنان در این فهرست حضور دارد.