به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، محمد صادق معتمدیان  استاندارخراسان جنوبی در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت استان و مباحث مرتبط با  ظرفیت ها و توانمندی های استان در حوزه معادن و کشاورزی، وضعیت بازارچه های مرزی و تجارت با کشور افغانستان و همچنین بارندگی های اخیر و خسارات وارده به زیرساخت های مربوطه را ارائه کرد .

محمد صادق معتمدیان همچنین مهم ترین مشکلات استان از جمله خشکسالی ، کمبود منابع آب بویژه مشکل تامین آب شرب، تعطیلی بازارچه های مرزی در چند سال گذشته و تجارت با کشور افغانستان، خام فروشی محصولات استراتژیک استان به دلیل عدم وجود صنایع فرآوری و بسته بندی و همچنین خام فروشی در حوزه معادن استان را مطرح نمود .

معتمدیان، ضمن معرفی ظرفیت ها و نیز بیان مشکلات خراسان جنوبی، از لاریجانی برای حضور در استان و آشنایی نزدیک با توانمندی ها، فرصت ها و نیز مشکلات خراسان جنوبی دعوت کرد.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این گفتگو ضمن موافقت با سفر به خراسان جنوبی بعد از ماه مبارک رمضان، در جهت پیگیری مشکلات استان و کمک به توسعه خراسان جنوبی از طریق ظرفیت های مجلس شورای اسلامی قول مساعد داد.