به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، به مناسبت هفته جوان، برنامه پیاده روی شبانگاهی و پاک سازی محیط زیست به همت سمن های جوانان استان در جاده سلامت سمنان برگزار شد.

این پیاده روی شبانه به همراه پاک سازی محیط زیست با مشارکت اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان در محل جاده سلامت سمنان واقع در شهرک روزیه سمنان انجام شد که مورد استقبال عموم مردم و جوانان نیز قرار گرفت.

هفته جوان از 26 فرودین آغاز شده و تا یکم اردبیشهت 98 ادامه دارد.