به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، به مناسبت هفته جوان، سازمان مردم نهاد جوانان موج فرهنگ با مشارکت سمن های جوانان و در ادامه سلسله نشست های گفتمان جوان، نشستی با موضوع جوان ایرانی و مشارکت اجتماعی برگزار کرد.

در این نشست سه ساعته، با حضور دکتر مستخدمین حسینی و اعضای سمن های جوانان و با موضوع جوان ایرانی و مشارکت اجتماعی، نقش فعالیت های داوطلبانه و تشکل های جوانان را در بحث مشارکت اجتماعی و کمک به حل مسائل روز جامعه همچون واقعه سیل اخیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در انتها دکتر مستخدمین حسینی به جمع بندی نظرات حاضرین در این نشست تخصصی پرداخت.

مجموعه نشست های گفتمان جوان به همت تشکل مردم نهاد موج فرهنگ و با مشارکت و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان در طول سال و به صورت هفتگی در خانه جوانان سمنان برگزار می شود.

455031381_337627