به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،  مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: تعداد پرونده تشکیل شده مصدومان حوادث ترافیکی سال 97 در پزشکی قانونی استان 4 هزار و 169 مورد بوده است که نسبت به آمار 3 هزار و 109 پرونده سال 96 ، 34.1 درصد افزایش دارد.

 جعفرزاده با بیان اینکه بررسی آمارهای شهرستانی افزایش بیش از 90 درصدی آمار پرونده های مصدومان حوادث ترافیکی در شهرستان نهبندان و افزایش 9 درصدی در شهرستانهای سرایان و درمیان را نشان می دهد افزود: در شهرستان نهبندان 185 نفر در سال 97 و 95 نفر در سال 96 مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند.

وی گفت: معاینه مصدومان حوادث ترافیکی شهرستان بیرجند هم سال گذشته با تعداد 2 هزار و 280 مورد نسبت به مدت مشابه، 10.6 درصد افزایش داشته است.

پس از  بیرجند، شهرستان طبس با 817 معاینه، رتبه دوم را در استان دارد.