به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، امیر حسین آل اسحاق مدیرکل طرح های ملی وفراگیروزارت ورزش و جوانان نیز در نشست صمیمانه مجمع سمن های خراسان جنوبی بیان کرد: این استان اولین میزبانی طرح ملی منطقه ای وزرات ورزش و جوانان است.

وی با اشاره به اینکه 10 برنامه مستند ملی از سمن ها پخش خواهد شد افزود: 10 برنامه جوان کارآفرینی غیر نخبه تولید و در نیمه دوم سال جاری پخش خواهد شد.

آل اسحاق با بیان اینکه در سالجاری وزارت ورزش و جوانان توجه ویژه ای به شرق کشور و خراسان جنوبی خواهد کرد ادامه داد: در سال گذشته 50 میلیارد تومان اعتبار در کل کشور توزیع شد که میانگین هر استان زیر مبلغ 2.5میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های ما پرداخت اجاره بهاء خانه های جوان و تدوین ساختار خانه های جوان است تصریح کرد: یکی از طرح هایی که 3 سال درحال رسیدگی می باشد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیرکل طرح های ملی وفراگیروزارت ورزش و جوانان با تاکید براینکه طرح سرباز مهارت یکی از مهمترین طرح های ملی است عنوان کرد: مجری این طرح جهاددانشگاهی است که بتواند مدرک معتبر بدهد.

وی خاطرنشان کرد: در سالجاری اعتبارات هفته جوان قبل از اجرای برنامه تخصیص یافت.

ال اسحاق تاکید کرد: طرح نویسان حتما نواقص طرح خود را رفع کنند و با تحقیق و مطالعه فرم های طرح را پر کنند.