به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، صبح امروز شرکت کنندگان سمینار ملی منطقه ای جوان خلاق ایران پیشرو از بزرگترین مجتمع لاستیک سازی شرق کشور کویرتایر بازدید کردند و از روند طرح توسعه و ساخت لاستیک بازدید کردند.

این مجتمع یکی از کارخانجات کارآفرین خراسان جنوبی و شرق کشور است.