به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، عصردیروز محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با دکتر خادمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و معاونین ایشان پیرامون بررسی پروژه های استان خراسان جنوبی دیدار کرد.