به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی،شنیده ها از سفر قریب الوقوع  مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به خراسان جنوبی حکایت دارد.گفتنی است طی پیگیری های محمدصادق معتمدیان استاندارخراسان جنوبی در این سفر از چندین پروژه راهسازی بهره برداری و چندین پروژه همچون راه آهن کلنگزنی خواهد شد.