به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی از مرمت ۲۵ اثر تاریخی در این استان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: به همت کارشناسان و هنرمندان خراسان جنوبی تعداد ۲۵ بنای تاریخی استان با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در سال ۹۷ مرمت شد.

، علی شریعتی منش با اعلام این خبر افزود: «در سال گذشته، ۲۵ بنای تاریخی استان خراسان جنوبی مورد مرمت قرار گرفته است و برای مرمت این آثار تاریخی ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.»

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی گفت: «این پروژه ها در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی، مشارکت در مرمت بناهای تاریخی بخش خصوصی، بوده است.»

وی  گفت: «مهم‌ترین این پروژه‌ها شامل مرمت، سامان‌دهی مجموعه  باغ جهانی اکبریه ، قنات جهانی بلده فردوس ، بافت های تاریخی بیرجند ، بشرویه ، خوسف و شهر تون فردوس همچنین آسبادهای تاریخی استان بوده است.

وی  افزود: «در سال گذشته ۲۰ اثر نامنقول،  ۳  اثر منقول تاریخی، ۷  اثر ناملموس، ۵  اثر طبیعی  در فهرست ملی به ثبت رسیده  و ۱۳  اثر تاریخی نیز تعیین حریم حفاظتی  شده و ۴ کاوش باستانشناسی نیز انجام شده است .

وی یاد آور می شود: استان خراسان جنوبی دارای ۱۷۰۰ اثر شناسایی شده است که از این تعداد  ۸۷۳ اثر در فهرست آثار ملی و سه اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

همچنین این استان دارای یک روستای جهانی صنایع دستی در رشته توبافی یا حوله بافی می باشد.