به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت:  توزیع این گوشتها در 21 مرکز منتخب شهر بیرجند آغاز شده است.

الیاس جویبان قیمت هر کیلو ران  گوشت منجمد گوساله وارداتی تنظیم بازار را  33 هزار تومان، سردست 32000 تومان و گردن 31500 تومان برای مصرف کنندگان اعلام کرد. 

وی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص با سامانه ۱۲۴ معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تماس بگیرند.