به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تست تب سنجی در خروجی های شهر قم در حال انجام است.

لینک کوتاه خبر