شب چهارشنبه سوری امسال در اصفهان تحت تاثیر شیوع کرونا و پیشگیری های انجام شده با حوادث کمتری نسبت به سالهای گذشته به پایان رسید.

لینک کوتاه خبر