در آخرین پنجشنبه سال مزار شهدا و آرامستان های شیراز با حضور مسئولین و خانواده های شهدا غبارروبی و گلباران شد.

لینک کوتاه خبر