پس از شیوع کرونا ویروس بسیاری از صنوف اقداماتی را جهت جلوگیری از همه گیر شدن این بیماری انجام دادند نانوایی ها نیز از جمله اماکنی بودند که با توجه به نقش پر رنگ نان در سبد غذایی روزانه مردم از حساسیت بالایی در این ضمیمه برخوردار هستند،به همین منظور نظارت ها در این حوزه ویژه تر است.

لینک کوتاه خبر