در چهارمین روز فصل بهار با بارش برف سنگین هوای همدان زمستانی شد.

لینک کوتاه خبر