به گزارش گروه گوناگون خبرگزاری برنا؛ در دنیای پیرامونمان عده ای هستند که به چشم شغل به گدایی نگاه  می کنند و از این راه سود سرشاری بدست می آورند هرچند درآمدشان از راه نادرستی باشد. یکی از گداهایی که هر روز در خیابان های شهر پاتنای هند نشسته و از رهگذر ها پول می گیرد به قدری پولدار است که برخی از شرکت های همان خیابان از او وام می گیرند.

به گزارش سایت آدیتی سنرتال این گدا که پاپو کومار نام دارد فقط در چند بانک ایالت بیهار هند درمجموع 185هزار دلار موجودی دارد. او همچنین 2ملک 200متری دارد و در گفت وگو با خبرنگار ها داشتن آنها را منکر نمی شود. او می گوید:من به گدایی اعتیاد دارم، با اینکه به پول نیازی ندارم نمی توانم این کار را ترک کنم.

مطالب این بخش از صفحه گوناگون برنا صرفا جنبه سرگرمی دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: