سرای احسان به‌عنوان یک مرکز خیریه نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن ( اسکیزوفرنی ) در جنوبی ترین نقطه تهران فعالیت می کند و این روزهای حساس کرونایی با حساسیت بیشتر به فعالیت خود ادامه می دهد .

لینک کوتاه خبر