این روزها که به واسطه شیوع کرونا ویروس در کشور اغلب مشاغل با محدودیت و یا حتی تعطیلی روبرو هستند ایثارگران حوزه صنعت با تبعیت از شعار جهش تولید که توسط رهبری برای سال۹۹ ابلاغ شده است با حضور خود در کارخانه ها و کارگاه ها مانع توقف چرخ صنایع شده اند.

لینک کوتاه خبر