با ورود سامانه بارشی جدید به کشور امروز ۲۱ فروردین ماه سال ۹۹، در تهران شاهد بارش برف بودیم . ( این مجموعه در منطقه شیان در شمال شرق و شهرک آپادانا در غرب تهران عکاسی شده است )

لینک کوتاه خبر