به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، در جلسه ای که با حضور مسئولان و کارکنان حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، طی حکمی از سوی اکبری  مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی خانم فاطمه دعاگویان به عنوان معاون فنی اداره کل منصوب شد. لازم به ذکر است وی کارشناسی آب و خاک و کارشناس مسئولی  محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان را در کارنامه کاری خود دارد.  

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: