به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمی  در نشست شورای روابط عمومی های استان مرکزی با استاندار، با بیان اینکه به هر میزانی که رئیس یک روابط عمومی پرجنب و جوش تر و فعال تر باشد و نسبت به امور اطراف خود اطلاع بیشتری داشته باشد، آن جامعه موفق تر خواهد بود، اظهار کرد: روابط عمومی ها می توانند در بسیاری از مواقع نقش تسهیل گر را داشته باشند و بر روی مسائل پیرامون خود بسیار تاثیرگذار باشند.

وی افزود: اعضای هیأت رئیسه روابط عمومی ها در نگاه اول باید به این موضوع بپردازند که آیا توانسته اند اداره تحت نظر خود را بر اساس چارچوب های تعیین شده و معیارهای مشخص به فعالیت وادار کنند یا خیر. کارکنان یک سازمان، جامعه هدف رئیس یک اداره روابط عمومی است و یک رئیس مطلع باید بداند که تا چه اندازه توانسته است ارتباط درونی و درون سازمان با اجزای یک مجموعه به عنوان مهم ترین عناصر یک سازمان برقرار کند.

وی روسای روابط عمومی ها را متولی اصلی ارتباطات درون سازمانی یک مجموعه عنوان کرد و گفت: افزایش ارتباطات و تعمیق و گسترش تعاملات یک روابط عمومی با نیروی انسانی شاغل در آن مجموعه بسیار حائز اهمیت است و روابط عمومی ها در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند. وجود یک روابط عمومی منحصر به فرد در یک مجموعه باعث می شود روابط درون سازمانی اعضای یک سازمان یا اداره حسنه شود و انگیزه و جنب و جوش کافی در میان نیروهای آن وجود داشته باشد.

اکرمی خدمت گیرندگان را یکی دیگر از جوامع هدف روابط عمومی ها دانست و اضافه کرد: نحوه ارتباط گیری و افزایش تعاملات یک روابط عمومی با جامعه هدف خود باید یکی از اصلی ترین دغدغه های رئیس روابط عمومی باشد. روابط عمومی ها باید از میزان رضایت جامعه هدف خود از خدمات سازمان به خوبی آگاه باشند و در صورت اطلاع از کمبود رضایت عمومی، بلافاصله این موضوع را با رئیس مجموعه در میان بگذارند. از طرفی اگر روابط عمومی ها از میزان رضایت جامعه هدف از عمکلرد سازمان و یا اداره خود اطلاع نداشته باشند، نشان می دهد آن روابط عمومی به خوبی نتوانسته است با جامعه هدف ارتباط برقرار کند.

وی به دو نعمت ویژه خداوند به انسان یعنی عقل برای اندیشیدن و زبان برای بیان اندیشه ها، اشاره کرد و افزود: در واقع روابط عمومی ها به مانند عقل و زبان یک مجموعه هستند می توانند روابط آن مجموعه را تسهیل کنند. بیان، سلاح روابط عمومی هاست و در پیشبرد اهداف یک مرکز باید اصل بر اندیشیدن و بیان اندیشه ها از سوی روابط عمومی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی مدیر یک مجموعه با میزان تعامل آن مجموعه با جامعه هدف خود ارتباط مستقیم دارد و به اعتقاد من فعالیت روابط عمومی هر مجموعه هیچ گاه نباید متوقف شود، بلکه باید تا انتها ادامه داشته باشد و برنامه های متنوعی برای تداوم فعالیت های آن تعریف شود.

اکرمی در پایان تاکید کرد: افکار عمومی هیچ گاه نباید دست کم گرفته شوند چراکه در صورتی که بتوانیم غالب اندیشه یک جامعه را با خود همراه کنیم می توانیم کوه را هم جابجا کنیم؛ از طرفی در صورتیکه افکار عموم یک جامعه با ما همراه نباشند، حتی اگر طرف حق هم باشیم و حرف هایمان کاملا صحیح باشد، به کرسی نشاندن آن بسیار سخت خواهد بود. بر همین اساس روابط عمومی ها باید افکار جامعه هدف خود را با مجموعه خود هماهنگ کنند تا بتوانند اهداف خود را با سهولت بیشتری به سرانجام برسانند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: