به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، با ابلاغ عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان استان، علی اصغر نظامی به عنوان سرپرست اداره امور فرهنگی معرفی شد.
 
متن ابلاغ بدین شرح است:
 
با احترام، و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، به استناد مصوبه کمیسیون منابع انسانی مورخ 24/01/99 به موجب این ابلاغ، با حفظ پست سازمانی به عنوان " سرپرست اداره امور فرهنگی اداره کل " تعیین می گردید.
 
امید است با بهره گیری از ظرفیت های موجود در اداره کل ، تلاش و تعامل سازنده و اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله به شرح زیر، موفق و موید باشید.
 1. تهیه تقویم برنامه ای و عملیاتی اداره امور فرهنگی منطبق با اسناد بالادستی در چارچوب نظام نامه جامع فرهنگی ورزشی کشور و نقشه راه مهندسی فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیانیه گام دوم انقلاب و منشور تربیتی نسل جوان در تعامل با معاونین ذیربط.
 2. برگزاری مستمر، هدفمند و اثربخش جلسات فرهنگی در چارچوب ترسیم اهداف و نیل به آن ها و انجام تقسیم کار بین بخشی(درون و برون سازمانی).
 3. بهره گیری از ظرفیت های مردمی در چارچوب تقویت ساختارهای نهادمند به منظور ترویج فضایل و ارزش های اخلاقی در بین جامعه کارمندی و ورزش و جوانان.
 4. آموزش، توانمندسازی و مهارت افزایی گروه های تاثیرگذار و مرجع در اشاعه مباحث فرهنگی، نمادسازی فرهنگی و الگوآفرینی در جامعه.
 5. ارسال گزارش مستمر برنامه ها، اقدامات و فعالیت های اداره کل به مراجع ذیربط استانی و ملی.
 6. ارتقای فرهنگ سازمانی و سرمایه های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان.
 7. شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی جامعه هدف تحت پوشش به منظور کمک به تعالی فرهنگی و اصلاح و بهبود فرهنگ عمومی در اجتماع.
 8. تشکیل هیئت های اندیشه ورز فرهنگی، آسیب شناسی اقدامات و برنامه ریزی های هم افزایانه مشارکت محور و مردم مبنا در چارچوب رویکرد فرابخشی.
 9. ایجاد بستر حضور موثر، هدفمند و با برنامه اداره کل در جلسات فرهنگی ( شورای فرهنگ عمومی،شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و نظایر آن ها).
 10. بررسی زمینه های تعامل و همکاری بین بخشی با دستگاه های اثرگذار حوزه فرهنگی استان در چارچوب برقراری تعامل مشترک و ایجاد هم افزایی در تحقق اهداف.
 11. ارایه برنامه های جامع در زمینه اصلاح و بهبود سبک زندگی جوان و تعمیق بخشی به هویت دینی، ملی و انقلابی آنان.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: