به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ علی اکبر عباسی راد گفت: عملیات احیایی نهالکاری، آبیاری و مراقبت در مناطق زیر پوشش طرح تعمیم ترسیب کربن در سطح ۲۷۰ هکتار از اراضی بیابانی جنوب شهرستان دامغان از طریق عقد قراراداد با پیمانکار و با همکاری و مشارکت اعضاء صندوق‌های توسعه پایدار روستایی زیر پوشش این طرح که همگی از افراد بومی و محلی این مناطق هستند اجرا می شود.
وی افزود: عملیات نهالکاری اراضی بیابانی روستا‌های خورزان، رشم و معلمان با اعتبار ۳هزارو ۳۶۰ میلیون ریال در سالجاری در حال اجرا است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان همچنین به لزوم آبیاری‌های دوره‌ای در سال اول و حفظ و حراست از نهال‌های کشت شده اشاره و بیان کرد: در اجرای این طرح ها از رویکرد‌های مشارکتی بسیج جوامع محلی و توانمندسازی آن‌ها به منظور کار‌های حفظ و حراست، مدیریت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و نیز توسعه روستایی استفاده شده است.
عباسی راد پروژه تعمیم ترسیب کربن را یکی از طرح های موفق در زمینه مقابله با بیابانزایی و ظرفیت سازی در سطح ملی دانست و گفت: تا کنون در ۱۶ روستای دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار شهرستان دامغان برنامه توانمندسازی آغاز و بیش از ۱۰۰۰ نفر در قالب گروه‌های توسعه پایدار ساماندهی شده اند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: