به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ علی تشنه دل در بازدید از معادن جنوب سمنان گفت با توجه ویژه به راهکارهای کارشناسی می‌توان در معادن استان جلوگیری از خام فروشی به مثابه یک اولویت را لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه توسعه معادن و افزایش سهم ارزش‌افزوده فرآورده‌های معدنی از دیگر اولویت‌هایی است که گام‌های خوبی برای آن در سطح استان برداشته شده است بیان کرد: وجود منابع معدنی غنی در استان نقش اساسی در توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی دارند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه، بهره‌برداری بهینه از این منابع معدنی جز ضروریات بوده و لازمه تحقق این امر، توجه ویژه به راهکارهای کارشناسی برای توسعه معادن است.
تشنه دل با بیان اینکه فعالیت‌های اکتشافی، توسعه و تجهیز معادن بزرگ و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی از مهمترین راهکارهای توسعه معادن استان هستند، تاکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تجهیز معادن یکی از ملزومات مهم در راستای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اتخاذ سیاست‌های مناسب حمایتی در بخش معدن گفت: کمبود اعتبارات، وجود مشکلات مربوط به محدودیت منابع طبیعی، محیط زیست، محدودیت‌های قانونی موجود در زمینه واگذاری محدوده‌های معدنی، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در مناطق جنوبی استان با توجه به تمرکز معادن فلزی در این بخش از مهمترین مسائل و مشکلات معدن استان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: