به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی بیرجند بیان کرد: در ۲۴ساعت گذشته، 88آزمایش از افراد مشکوک و بستری در بیمارستان گرفته شد که از این تعداد، جواب 84آزمایش منفی و 4آزمایش مثبت بود.

مهدی زاده افزود: از 4مورد مبتلا در شبانه روز گذشته، یک نفر از شهرستان طبس، یک نفر از شهرستان فردوس، یک نفر از شهرستان سرایان و یک نفر از شهرستان زیرکوه بوده است.
 متأسفانه فوت کرده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: