به گزارش خبرنگار برنا از اصفهان، مدیر آموزش و پرورش شاهین‌شهر، در جلسه شورای نظارت بر فرم مدارس، اظهار داشت:درتولید لباس فرم مدارس،به هویت‌بخشی ملى و مذهبى توجه ویژه باید کرد همچنین با شرایط موجود اقتصادی جامعه با در نظرگرفتن کرونا ویروس و تاثیر آن بر اقتصاد خانوار ایجاب می‌کند تا درنرخ گذاری دقت شود.

 

محمد اسماعیل‌زاده، در ادامه به اجرای دقیق قوانین تاکید کرد و گفت‌: پوشش و لباس نماد فرهنگ جامعه است و فرم دانش‌آموزان فرصت مناسبی است تا تمامی دست اندر‌کاران تولید لباس فرم مدارس با برنامه‌ریزی درست و هنرمندانه به نهادینه‌سازی و هویت‌بخشی فرهنگ ملی و مذهبى خود در میان کودکان و نوجوانان اهتمام ویژه نمایند.

در این نشست که معاونت اداره صمت، رئیس اتحادیه‌ پوشاک و نمایندگان تولیدی‌های شاهین‌شهر حضور داشتند، فعالیت‌های سال گذشته این شورا بررسی و برنامه‌های سال جاری طبق بخشنامه‌ ابلاغی تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: