به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ میرم همتی مسئول تیم هماهنگ کنندگان واحد فراهم آوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت:   این پدر   54 ساله با دو فرزند، اهل و ساکن  سمنان،  بر اثر بیماری دچار مرگ مغزی شد و برای اهدا عضو به تهران فرستاده شد.
مسئول تیم هماهنگ کنندگان واحد فراهم آوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: پس از تأیید تیم پزشکی مبنی بر مرگ مغزی، خانواده این مرحوم با اهدای اعضا حیاتی وی ، به بیماران نیازمند دریافت عضو موافقت کرد.

همتی بیان کرد: با این اهدا،  بیماران نیازمندان به عضو در کشور نجات یافتند و زندگی دوباره به آنان بخشیده شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: