به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام، علی پوراحمد در این خصوص اظهار کرد: طبق بررسی های به عمل آمده در بعضی از رودخانه های مرزی مانند رودخانه کنجانچم مهران که به عنوان مرز بین المللی نیز تلقی می شوند، به دلیل پدیده فرسایش و رسوبگذاری، وضعیت بستر رودخانه در حال تغییر است به گونه ای که مرز بین المللی به سمت خاک ایران در حال پیشرفت می باشد.

او تأکید کرد: ضروری است که هر چه سریع تر با احداث سازه های مهندسی یا روشهای دیگر مسیر رودخانه کنجانچم تثبیت گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام ادامه داد: چالش دیگر حوزه آب در استان ایلام برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی است که طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 85 مبنی بر عدم دریافت حق النظاره ها، چاههای کشاورزی به صورت خودسرانه و بی رویه آب مصرف می کنند که درخواست داریم مجلس یازدهم به این موضوع ورود کند و مصوبه مذکور حذف شود.

پوراحمد خاطرنشان کرد: مراقبت و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی آب به قوانین بازدارنده نیاز دارد که متاسفانه در بحث آب، بین جرم و مجازات آن تناسبی وجود ندارد و بازدارندگی قوانین در حدی نیست که باعث جلوگیری از مصرف خودسرانه و بی رویه شود که مجلس یازدهم می تواند برای اصلاح و بازنگری قوانین موجود یک ورود اساسی به موضوع داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: