به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ طاهری مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان  به مناسبت هفته مدیریت مصرف انرژی با اشاره به آمار افزایشی مصرف آب در این استان گفت : میانگین مصرف آب آشامیدنی تصفیه شده برای هر خانواده در شبانه روز تا هزار لیتر است . 

مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان افزود : سهمیه مصرف آب آشمایدنی در خانواده ها با توجه به استاندارد جهانی و کشوری، در حدود 750 لیتر عنوان  است.

وی افزود :  به طور طبیعی باید بر خانواده برای رسیدن به استاندارد های جهانی 25 درصد صرفه جویی و میزان آب آشامیدنی مصرفی خود را مدیریت کند . 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: