به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمود خوشنویسان مدیر انجمن علوم و ستاره شناسی استان سمنان با اشاره به خورشیدگرفتگی  امروز گفت: بیشینه مساحت پوشیدگی این رویداد در این استان تا ۵۱.۵ درصد قابل مشاهده است.

 محمود خوشنویسان  افزود: زمان دقیق آغاز خورشید گرفتگی  در استان سمنان ، ساعت ۹ و پنج دقیقه و سه ثانیه  امروز در ارتفاع ۳۸.۵ و سمت ۸۷ درجه است و عمده  این گرفتگی در استان  سمنان نیز در ساعت ۱۰ و ۱۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه در ارتفاع ۵۳.۵ و سمت ۹۸.۵ درجه محاسبه است.

مدیر انجمن علوم و ستاره شناسی استان سمنان افزود : پایان  این خورشید گرفتگی در استان  سمنان ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه و ۲ ثانیه خواهد بود.

 خورشیدگرفتگی (کسوف) زمانی رخ می‌دهد که زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرند و سایه ماه بر روی زمین بیافتد.
 در خورشید گرفتگی حلقوی ، ماه کل سطح خورشید را نمی‌پوشاند و لبه نازکی از خورشید، اطراف ماه دیده می‌شود .
در پی این خورشیدگرفتگی، خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: