به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر خراسان جنوبی بتواند داشته‌های ارزنده خود را به خوبی معرفی کند، محرومیت قیچی می‌شود و موتور توسعه استان، سرعت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دغدغه‌اش تنها محرومیت استان نیست تصریح کرد: بنده معتقدم خراسان جنوبی لای دو لبه قیچی گرفتار شده و این توان استان را گرفته است. 

استاندار خراسان جنوبی افزود: یک لبه این قیچی، بد معرفی شدن استان است و لبه دیگر کمبودها و نبود زیرساخت‌هاست که باید برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه استان از محرومیت کمتر ضربه می‌خورد تا ناشناخته بودن، متذکر شد: براساس یک اشتباه، آنچه تاکنون از استان خراسان جنوبی معرفی شده، کمبودها و کاستی‌هاست در حالی که ظرفیت‌های بالقوه این منطقه، فرصت‌های بسیار خوبی برای رشد و توسعه هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: