به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، قصه پر غصه تغییر مدیران در 14 ساله عمر خراسان جنوبی امری عادی شده که خوشبختانه در دوران مدیریت استاندار کنونی این موضوع به حداقل رسیده است و در چند روز اخیر شنیده هایی از تغییر مدیران کل و تعدادی از روابط عمومی ها به گوش می رسد که مدیران انتصابات استان باید تخصص محوری را پیشه انتخاب کننده نه سیاست!

برای ایفای نقش کلیدی روابط عمومی ها در سازمان،اتخاذ استراتژی "تخصص محور با راهبرد گفتگو مدار"، یک راهکار اساسی است.

از طرفی نباید نقش مدیریت سازمان ها را نادیده گرفت چرا اگر مدیر سازمان همراه نباشد روابط عمومی هر چه قدر هم توانمند باشد نمی تواند کاری کند.

یکی از دلایل عمده ناکارآمدی روابط عمومی ها در سطح ملی و استانی توجه فوق العاده آنها بر "استراتژی  اطلاع مدار" است. این استراتژی در روابط عمومی یک سویه و ناکارآمد است، زیرا *صرفا" بر اطلاع رسانی و انتقال صریح "اطلاعات یک طرفه" به مخاطب متمرکز است.

استراتژی ارتباطی گفتگو محور، رویکردی تعاملی،چند سویه و ضمنی دارد.

روابط عمومی هوشمند، استراتژیست ارتباطی سازمان است یکی از مهمترین راه های برون رفت از این مشکلات استان است.

اکنون وقت بیداری و خروج روابط عمومی های ناکارآمد است چرا که شخص استاندار خود و زندگی خود را خرج استان می کند باید مدیر روابط عمومی هم خود و زندگی خودش را خرج استاندار و استانداری کند.

آقای استاندار وقتی شما با آن همه توانایی، استان را در لبه قیچی می دانید یعنی اوج بحران !

امسال، سال انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست مدیریت بحران را می طلبد نه فقط اینکه برخی از رسانه های  استان به بوق نامه و به میرزا بنویس ها تبدیل شده اند.

در روزهای آینده چندین مدیرکل تغییر خواهد کرد اما شما شخصیتی ملی و بین المللی هستید استان های زیادی طالب شما هستند و پیشنهاد ما اگر میخواهید استان را از این دوران پسابحران خارج کنید پس لطفاً مدیران ملی برای استان انتخاب کنید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: