به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ علی اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان که در این نشست شرکت کرده بود گفت : این رویداد شامل دو بخش بود. در بخش اول که به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد، شهرداران و مدیران شهری، صاحبنظران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، تجارب ، اقدامات و پیشنهادهای خود را در خصوص مدیریت و کنترل ابعاد اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا ارائه کردند و سپس موضوعات «سلامت شهروندان» و «کسب‌وکارها و اقتصاد شهری» برای پسا کرونا مورد بررسی قرار گرفت. بنی اسدی ادامه داد : بخش دوم این نشست، اختصاص به جلسه هیئت اجرایی شهرداری های عضو بود که به ریاست فاطمه شاهین، شهردار شهر غازیانتب ترکیه و رئیس دوره ای مجمع برگزار شد

.در این بخش موضوعاتی مانند بررسی گزارش عملکرد، برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، بودجه، عضویت‌ها و دیگر موضوعات سازمانی، مطرح گردید . شایان ذکر است مجمع شهرداران آسیایی (Asian Mayors Forum) یک شبکه غیردولتی و غیرانتفاعی بین‌المللی است که با حضور و مشارکت تعداد زیادی از شهرداران، مدیران شهری، اعضای انجمن‌ها و شوراهای شهری و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در سال ۲۰۰۸ میلادی در تهران پایه‌گذاری شده و مقر دائمی آن در این شهر مستقر است.

شهرداری سمنان از سال 2017 میلادی عضو مجمع و از سال 2018 عضو هیئت اجرایی آن است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: