به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، سرپرست هیات تنیس استان معرفی شد. با پیشنهاد حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی مهناز هزاری را به عنوان سرپرست هیات تنیس خراسان جنوبی منصوب کرد. در این ابلاغ آمده است، طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ اساسنامه هیات های ورزشی استان ها مصوب وزارت ورزش و جوانان ضمن انجام امور جاری به فراهم نمودن مقدمات برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیات در اسرع وقت اقدام نمائید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: