به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمود باهنر افزود: بعد از موادمخدر و روان گردان‌ها بیشترین علت حضور زندانیان را به ترتیب به دلیل سرقت، جرایم علیه اشخاص و محکومیت مالی تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: ۲۸ درصد زندانیان به دلیل سرقت، ۱۱ درصد به دلیل جرایم علیه اشخاص و ۹ درصد به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند.
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان گفت: ۹۶ درصد ورودی‌ زندان استان سمنان در سال گذشته را مردان و چهار درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ۲۷ تا ۳۰ درصد ورودی‌ زندان استان سمنان را قشر جوان بین بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دهد.
باهنر گفت: ۴۹ تا ۵۰ درصد جمعیت زندانیان ورودی استان سمنان در سال گذشته را افراد کم سواد (سواد تا ابتدایی یا راهنمایی) تشکیل می‌دهد و آمار نشان می‌دهد بین میزان سواد و جرم رابطه وجود دارد.
وی با بیان اینکه کاهش ورودی به زندان‌ها در اولویت دستگاه قضا است، اظهار داشت: سال گذشته چهار هزار و ۳۱ نفر از زندان آزاد شدند.
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان گفت: طبق آمار اردیبهشت ۹۹،  به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور ۲۵۵ نفر زندانی شدند و در استان سمنان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۳۹ نفر وارد زندان شدند و آمار نشان می‌دهد استان از لحاظ تعداد زندانی نسبت به جمعیت جزو استان‌هایی است که وضعیت خوبی دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: