به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، نقش و اهمیت آب در توسعه و شکوفایی اقتصادی جوامع چنان بارز و آشکار است که بدون استفاده مناسب از این منبع گران سنگ, رشد و ترقی مناطق  در حال توسعه مشکل به نظر می رسد.

 بدیهی است طی دهه های اخیر به دلیل افت ذخائر آب های زیر زمینی و وضعیت خشکسالی سالهای اخیر بویژه در مناطق جنوب شرقی کشور و از جمله در استان خراسان جنوبی ، روستاهای فاقد آب لوله کشی با رکود فعالیت دامپروری و کشاورزی ، کاهش درآمد پایدار و بروز محرومیت ، ادامه زندگی عشایری و ‌روستایی با سختی مواجه شده است ، بطوری که منجر به تخلیه روستاها، مهاجرت به شهرها و رواج حاشیه نشینی و مبدل به پدیده ای ضد توسعه شده است بطوری که استان خراسان جنوبی نیز همواره از‌ استانهای درگیر این پدیده بوده است.

‌شایان توجه است که معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در راستای تحقق سیاستهای نظام و دولت جهت محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار ، توسعه پایدار و متوازن ، تثبیت جمعیت و رونق روستاها بعنوان پیشران رشد و توسعه شهرها ، بعنوان نماینده عالی دولت در استان در انتقال خدمات و امکانات زیر ساختی اساسی و مورد نیاز روستاییان از جمله گازرسانی ، برق رسانی ، راهسازی ، توسعه شبکه اینترنت و ‌زیرساخت های ارتباطی ، ساخت مسکن در مناطق محروم روستایی توفیقات بی نظیری به لحاظ مقایسه با سنوات گذشته حاصل نمود هم چنان که خراسان جنوبی براساس شاخص ها و ارزیابی های کشوری جزء استانهای پیشرو در مسله محرومیت زدایی محسوب می شود.

 استاندار خرسان جنوبی اکنون مجدانه در تلاش و تکاپوی تمهیدات مدیریتی برای آبرسانی به روستاهای استان و تامین نیازها و تکمیل زنجیره زیرساخت های توسعه و زندگی مطلوب روستاییان است.  در همین راستا ، طی رایزنی های مستمر زمینه تامین منابع مالی پروژه حیاتی لوله کشی و برخورداری  ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از نعمت آب پایدار را در بازه زمانی ۲ ساله فراهم و آن را در  اولویت اجرا و عملیاتی مدیران حوزه آب استان قرار داده است. 

 بدون شک تکمیل این پروژه حیاتی آبرسانی نه تنها موجب نشاندن بذر امید در دل روستاییان ، رونق دهنده اقتصاد روستایی و تثبیت کننده  زندگی عشایر و ‌روستاییان خواهد شد بلکه موجبات مهاجرت معکوس ، رونق گردشگری و درآمد زایی روستاییان و امنیت پایدار مناطق مرزی استان را فراهم خواهد نمود .

 این اقدام شایسته دکتر معتمدیان نمونه ای بارز از اتخاذ ممکن ترین راهکارهای مدیریتی و معطوف به حل مسایل مغفول مانده استان  است که از طریق تعامل سازنده و جلب حمایت سازمانهای کشوری و منجر به تسهیل و تسریع در رفع کمبود و محرومیت شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: