به گزارش خبرگاری برنا از سمنان؛ رئیس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت: مرحوم محمدباقر صادقی در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد که پس از انتقال وی به بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان و تایید مرگ مغزی، خانواده وی به اهدای اعضای فرزندشان رضایت دادند.

دکتر رضایی افزود: پس از رضایت خانواده صادقی قلب، کلیه ها و کبد آن مرحوم به چهار بیمار نیازمند دریافت عضو پیوند زده شد.

مرحوم صادقی، بیست و یکمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال ۱۳۹۸ تاکنون و دومین  مورد در سال جاریست .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: