در سفر جمشید تقی زاده معاون حقوقی ،امور مجلس و استانها وزارت ورزش و جوانان امروزبه گلستان حکم مدیر کلی قاسمعلی برزمینی توسط هادی حق شناس استاندار گلستان اهداشد .

لینک کوتاه خبر