به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ عسکری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باشت از دست احداث ،تعمیر و تکمیل هفت پروژه ورزشی در این شهرستان خبر داد.
 
مهدی عسکری ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باشت با بیان این خبر گفت :هفت پروژه ورزشی از محل اعتبارات ملی ،استانی و هدایایی خاص در شهرستان در دست احداث ،تکمیل و تجهیز می باشد.
 
عسکری ،رئیس اداره ورزش و جوانان باشت در خصوص این پروژه های ورزشی اظهار داشت: تکمیل زمین ورزشی خان احمد، تکمیل اماکن ورزشی شهرستان باشت ،تعمیر و تجهیز ونگهداری اماکن شهرستان باشت ،احداث خانه جوان شهر باشت ،احداث سالن ورزشی شهرک تکیه ،تعمیر و تجیهز اداره شهرستان باشت و تکمیل مجموعه ورزشی شماره 2 شهرستان باشت از مهمترین طرح های در دست احداث ،تعمیر و تجهیز اداره ورزش و جوانان شهرستان باشت و اداره کل ورزش و جوانان استان است.
 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باشت در خصوص وضعیت این هفت پروژه افزود:
تکمیل زمین ورزشی خان احمد با اعتبار 150 میلیون تومان دارای پیشرفت فیزیکی 95 درصد است و به 250 میلیون اعتبار برای اتمام نیازاست.
 
احداث خانه جوان شهرستان باشت دارای پیشرفت فیزیکی 50 درصد است و برای تکمیل و افتتاح به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 
احداث سالن ورزشی شهرک تکیه با اعتبار مصوب یک میلیارد و 100 میلیون تومان در سال 1398 دارای 20 درصد پیشرفت فیزیکی است و برای تکمیل و بهره برداری به دو میلیارد تومان اعتبار نیداردارد.
 
تکمیل مجموعه شماره دو شهرستان باشت با اعتبار مصوب 300 میلیون تومان در سال 1398 در دست ساخت می باشد و برای اتمام آن به 600 میلیون تومان اعتبار نیاز می باشد.
عسکری ،محل اعتبارات این پروژه را ملی ،استانی و هدایای خاص وزارت نفت عنوان و تصریح کرد:برای تکمیل اماکن ورزشی شهرستان به 800 میلیون تومان و برای تعمیر،تجهیز و نگهداری این اماکن به 400 میلیون اعتبار نیاز می باشد.
 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان باشت در پایان از حمایت ها و پیگیریهای علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان در توسعه زیر ساخت های عمرانی ،فرهنگی و ورزشی شهرستان باشت تقدیر کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: